Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wydział Finansowy - Podatki

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział finansowy, parter pokój nr 2

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

 

Pracownicy:

Beata Rutkowska nr telefonu 56 6877525

Alina Barańska nr telefonu 56 6877526

Anna Górska nr telefonu 56 6877526

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 

1. Sprawy związane z wymiarem podatków tzn. naliczanie podatków, zwolnienia i ulgi podatkowe.

2. Przyjmowanie od podatników informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny, leśny,   od nieruchomości oraz na podatek od środków transportowych.

3. Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym,   leśnym i od nieruchomości.

4. Odroczenie terminu płatności w/w podatków.

5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o ilości użytków rolnych oraz o stanie majątkowym.

7. Księgowanie i windykacja należności podatkowych.

 

 

Księgowość oświaty

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział finansowy, I piętro pok. 107

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

 

Hanna Gerka – nr telefonu 56 6877529

Sylweriusz Kreczman – nr telefonu 56 6877529

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 

1. Prowadzenie rachunkowości szkół.

2. Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących oświaty

3. Przygotowanie projektów planów finansowych, ostatecznych planów finansowych oraz zmiany planów finansowych w ciągu roku budżetowego dla szkół w uzgodnieniami z dyrektorami oraz czuwanie nad ich realizacją;

4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w porozumieniu z dyrektorami szkół;

5. Prowadzenie ewidencji księgowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświaty;

 

 

Księgowość budżetowa

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział finansowy, I piętro pok. 108

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

 

Barbara Mazur – nr telefonu 56 6877531

Lucyna Zalewska – nr telefonu 56 6877530

Karolina Sankiewicz – nr telefonu 56 6877530

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 

  1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy
  2. Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących Urzędu Gminy
  3. Prowadzenie ewidencji księgowej dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy
  4. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych i środków pozabudżetowych oraz środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej

 

Płace

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział finansowy, II piętro pok. 202

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

 

Ewa Socka – nr telefonu 56 6877524

Bożena Hęćka – nr telefonu 56 6877524

Patrycja Nowacka – nr telefonu 56 6877524

 

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 

  1. Sporządzanie list płac dla pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy i pracowników interwencyjnych na podstawie materiałów źródłowych.
  2. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczącej pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych
  3. Ustalanie uprawnień oraz prowadzenie dokumentacji do zasiłków, macierzyńskich, wychowawczych dla pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych .
  4. Wydawanie zaświadczeń dla pracowników jednostek budżetowych oświaty, Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych.
  5. Sporządzanie druków Rp – 7 dla pracowników jednostek budżetowych oświaty,  Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych .

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".