Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałyczyk-Wąbrzeźno

Zamawiający:
Gmina Ryńsk

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałyczyk-Wąbrzeźno

CPV:
45000000-7, 45233120-6, 45233220-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin realizacji:
30.08.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, I piętro
pokój nr 101 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2019-02-12 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-02-12 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, II piętro pokój nr 201

Kryteria wyboru:
cena realizacji zamówienia 60,00; okres gwarancji 40,00

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (397.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 formularz oferty (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 projekt umowy (275.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 wykaz robót budowlanych (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 zobowiąz. innych podm.do oddania do dyspoz.niezb.zasobów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. zał. nr 8 proj.budowlany opis techn. (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. zał. nr 8 proj.budowlany BIOZ (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. zał. nr 8 proj.budowlany wykaz zjazdów (13kB) Zapisz dokument  
4. zał. nr 8 proj.budowlany parametry drogowa lampa z turbiną (528kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. zał. nr 8 proj.budowlany znak aktywny Stop (12.8kB) Zapisz dokument  
6. zał.nr 8 proj.budowlany uzgodnienia Starostwo- geometria (311.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. zał.nr 8 proj.budowlany uzgodnienia ZDP (685.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. zał. nr 8 proj.budowlany uzgodnienia - wodociąg (340.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. zał. nr 8 proj.budowlany uzgodnienie ZDP (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. zał. nr 8 proj.budowlany Projekt zagospodarowania terenu (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11. zał. nr 8 proj.budowlany Plan sytuacyjno-wysokościowy (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. zał. nr 8 proj.budowlany rys. nr 3 Profil (368.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. zał. nr 8 proj.budowlany rys. nr 4a Przekrój (259.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. zał. nr 8 proj.budowlany rys. nr 4b Przekrój (251.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15. zał. nr 8 proj.budowlany rys. nr 4c Przekrój (168.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. zał. nr 9 Projekt stałej organizacji ruchu Opis techn. (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. zał. nr 9 projekt stałej organizacji ruchy wykaz znaków (13.5kB) Zapisz dokument  
18. zał. nr 9 Projekt stałej organizacji ruchu Plan sytuacyjny (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19 .zał. nr. 9 Projekt stałej organizacji ruchu Starostwo - zatwierdzenie (693.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20. zał. nr 9 Projekt stałej organizacji ruchu - przedłużenie ważności (903kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21. zał. nr 9 Projekt stałej organizacji ruchu Uzgodnienie org. gmina (317.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22. zał. nr 9 Projekt stałej organizacji ruchu uzgodnienie org. policja (253.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22a. zał. nr 9 Projekt stałej organizacji ruchu Uzgodnienie org. powiat (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23. zał. nr 10 stwiorb dm000000 -wymagania ogółne (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24. zał. nr 10 stwiorb D.01.01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25. zał. nr 10 stwiorb D.02.00.01 Roboty ziemne Wymagania ogólne (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26. zał. nr 10 stwiorb D.02.01.01 D.02.03.01_Wykopy i nasypy (147.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27. zał. nr 10 stwiorb D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28. zał. nr 10 stwiorb D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29. zał. nr 10 stwiorb D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30. zał. nr 10 stwiorb D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31. zał. nr 10 stwiorb D.07.01.01 Oznakowanie poziome (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32. zał. nr 10 stwior D.07.02.01 Oznakowanie pionowe (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33. zał. nr 10 stwiorb D.08.01.01 Krawężniki betonowe (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34. zał. nr 10 stwiorb D.10.08.01 Inwentaryzacja geodezyjna (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35. zał. nr 10 stwiorb D.040201 warstwy odsączające i odcinające (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36. zał. nr 10 stwiorb d050305b w-wa wyrównawcza i wiążąca (314.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37. zał. nr 10 stwiorb d050305 warstwa ścieralna (472.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38. zał. nr 10 stwiorb d060301 Ścinka i plantowanie poboczy. (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39. zał. nr 10 stwiorb d060301a-Pobocza utwardzone (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40. zał. nr 10 stwiorb d080301 obrzeża betonowe (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41. zał. nr 11 Przedmiar robót (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (301.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan orientacyjny (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST - lampa drogowa z turbiną wiatrową (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST - znak aktywny STOP (250.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2.1 projekt umowy (275.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6.1 wykaz robót budowlanych (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie treści siwz (BIP) (368.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
poprawiony przedmiar robót (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (334.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (407.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".