Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wniosek o odroczenie podatku od nieruchomości

Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych  każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych. W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty oraz inne potwierdzające argumenty zawarte we wniosku.

Symbol: 3120

Komórka: WF

Termin: załatwienia: 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis: Wnioskodawca określa przyczynę złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności

Kogo dotyczy:  Podatnicy nie będący przedsiębiorcami

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o odroczenie podatku od nieruchomości

2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich wspólnie zamieszkujących osób

3. W przypadku pozostawania bez pracy- decyzje z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku bądź o pozostawaniu bez prawa do zasiłku

4. Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy finansowej

5. W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenia o stanie zdrowia lub wypisy ze szpitala

6. Protokół o stanie majątkowym podatnika

Kogo dotyczy: Podatnicy będący przedsiębiorcami

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o odroczenie podatku od nieruchomości

2. Informacja o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy- druk do pobrania w pokoju Nr 2 w Urzędzie Gminy Ryńsk

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe-do wglądu

4. Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy finansowej

5. W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenia o stanie zdrowia lub wypisy ze szpitala 

6. Zaświadczenie o dochodach innych wspólnie zamieszkujących osób

7. Protokół o stanie majątkowym podatnika

Miejsce składania pism: Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 2, telefon 56 687 75 26

Sposób załatwienia: Odroczenie podatku od nieruchomości następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty: Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

ul. Targowa 13/15   

87 – 100 Toruń

 

Termin odwołania 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk.

 

Dodatkowe informacje:

 

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku oraz odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe –jest to decyzja uznaniowa .

Podatnik winien udokumentować te przesłanki.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".