Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wniosek o umorzenie podatku rolnego lub umorzenie odsetek

 

Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych  każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych. W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty oraz inne potwierdzające argumenty zawarte we wniosku.

Symbol: 3121

Komórka: WF

Termin: załatwienia: 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis: Wnioskodawca określa przyczynę złożenia wniosku o umorzenie podatku rolnego.

Kogo dotyczy: Osoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o umorzenie podatku rolnego

2. Informacja o wszelkiej pomocy udzielonej w rolnictwie – druk do pobrania w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Ryńsk.

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe-do wglądu

4.Kopie faktur za sprzedane produkty np. mleko itd.

5. Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy finansowej

6. W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenia o stanie zdrowia lub wypisy ze szpitala 

7. Zaświadczenie o dochodach innych wspólnie zamieszkujących osób

8.  Protokół o stanie majątkowym podatnika

Miejsce składania pism: Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 2, telefon 56 687 75 26

Sposób załatwienia: Umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty: Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

ul. Targowa 13/15   

87 – 100 Toruń

Termin odwołania 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk.

 

Pliki do pobrania:

Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub  odsetki

- jest to decyzja uznaniowa.

 

Podatnik winien udokumentować te przesłanki.

 

Załączniki

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".