Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych

 

Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych  każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych. W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty oraz inne potwierdzające argumenty zawarte we wniosku.

Symbol: 3124

Komórka: WF

Termin: załatwienia: 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis: Wnioskodawca określa przyczynę umorzenia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Kogo dotyczy: Osoby fizyczne i prawne.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku  

 

2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)– druk do pobrania w pok. nr 2 Urzędu Gminy Ryńsk. 

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe-do wglądu

4. Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy finansowej

5. W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenia o stanie zdrowia lub wypisy ze szpitala 

6. Zaświadczenie o dochodach innych wspólnie zamieszkujących osób

7. Protokół o stanie majątkowym podatnika

Miejsce składania pism: Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 2, telefon 56 687 75 26

Sposób załatwienia: Umorzenie, odroczenie, podatku od środków transportowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty: Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

Art. 8, 9, 10,11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

 

 

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

ul. Targowa 13/15   

87 – 100 Toruń

Termin odwołania 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk.

 

Pliki do pobrania:

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.

Stosownie do art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy  podaje do publicznej wiadomości wykaz przedsiębiorców, którym zostały umorzone zaległości podatkowe poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie urzędu gminy.

Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną i co za tym idzie wypadki uzasadniające wniosek muszą posiadać tę samą cechę.

Zatem za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu.

 

Załączniki

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (76.6kB) Zapisz dokument  

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".