Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

POKÓJ 106

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział Rolnictwa i Środowiska, I piętro pokój nr 106

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

e-mail:rolnictwo@gminarynsk.pl

 

 

Pracownicy:

Włodzimierz Kamiński  -  kierownik  -  nr telefonu 56 6877527

Barbara Pieróg  -  nr telefonu 56 6877527

Kamila Zaniewska  -  nr telefonu 56 6877527

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami  :

 

1.      Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. tj.

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, jej zmiana, przepisanie; dopisanie inwestora
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzanie nowego planu, zmiana istniejącego, zbieranie wniosków do planu,
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie informacji dla nieruchomości o zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie zaświadczenia o niesprzeczności planowanego zalesienia z zapisami studium,
 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno
 • opłaty z tytułu renty planistycznej
 • wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu,
 • uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Rozgraniczanie nieruchomości.

 • wydawanie postanowienia wszczynającego postępowanie i upoważniającego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia
 • wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej granice nieruchomości opisane w protokole rozgraniczeniowym

 

3.       Podział nieruchomości.

 • wydawanie postanowienia opiniującego zgodność wstępnego podziału nieruchomości  z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w razie braku planu, zgodność z przepisami  lub decyzją o warunkach zabudowy
 • wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości

4.   Numeracja porządkowa budynków - nadawanie nowego numeru porządkowego dla budynku, wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze porządkowym.

5.      Nadawanie nazw ulic w miejscowościach.

 

6. Gospodarka gruntami

 • sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych,
 • nabywanie nieruchomości,
 • wydzierżawianie gruntów gminnych,
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".