Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ryńsk prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 

I.   Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ryńsk prowadzony jest przez  Wójta Gminy Ryńsk w Urzędzie Gminy w Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200  

     Wąbrzeźno.

 

II.  Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia  2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

     rejestru instytucji kultury:

1.   Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.   Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

      1) otwarty dostęp do rejestru;

      2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

    3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest  bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.   Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestroweinstytucji kultury.

5.   Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6.   Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7.   Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8.   Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9.   Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10.   Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

III.   Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r.,  poz.   1827 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej   w

       wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

 

Załączniki

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".