Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2013-01-28 08:49:30

Marek Motylski

Utworzenie

2013-01-28 08:56:17

Marek Motylski

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2013-01-28 09:14:09

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-28 09:21:38

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie Nasadzeń - Druk"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o wyrobach zawierających azbest"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wpis do rejsetru działalności regulowanej"

2013-01-28 09:22:23

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek O Wycinke Drzew - Druk"

2013-01-28 09:22:24

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego"

2013-01-28 10:25:04

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną"

2013-01-28 10:25:06

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-28 10:27:16

Marek Motylski

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym"

2013-01-28 10:27:16

Marek Motylski

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

2013-01-28 10:27:16

Marek Motylski

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

2013-01-28 10:27:16

Marek Motylski

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego"

2013-01-28 10:27:16

Marek Motylski

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną"

2013-01-28 10:27:18

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-28 11:24:05

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-28 13:52:06

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-29 15:07:11

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-31 15:12:38

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-01-31 15:16:07

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-02-01 07:47:15

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-04-02 09:12:00

Marek Motylski

Aktualizacja

2013-04-02 09:15:50

Marek Motylski

Aktualizacja

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek O Wycinke Drzew - Druk"

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych"

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych"

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych"

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji zamieszkałych"

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych"

2015-01-09 09:16:32

Zalewski Krzysztof

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewów"

2015-01-09 09:16:38

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2015-01-09 09:17:32

Zalewski Krzysztof

Usunięto załącznik o nazwie "Zgłoszenie Nasadzeń - Druk"

2015-01-09 09:17:32

Zalewski Krzysztof

Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie nasadzeń"

2015-01-09 09:17:33

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2015-01-09 13:48:58

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną" na "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym" na "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót" na "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone" na "Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja o wyrobach zawierających azbest" na "Informacja o wyrobach zawierających azbest"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" na "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych" na "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do deklaracji zamieszkałych" na "Załącznik do deklaracji zamieszkałych"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych" na "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych"

2015-01-09 13:53:24

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie" na "Oświadczenie"

2015-01-09 13:53:25

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wpis do rejsetru działalności regulowanej" na "Wniosek o wpis do rejsetru działalności regulowanej"

2015-01-09 13:53:25

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego" na "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego"

2015-01-09 13:53:25

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewów"

2015-01-09 13:53:25

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgłoszenie nasadzeń" na "Zgłoszenie nasadzeń"

2015-01-09 13:53:27

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2015-01-09 13:54:29

Zalewski Krzysztof

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do deklaracji zamieszkałych" na "Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych"

2015-01-09 13:54:30

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2015-10-07 09:27:47

Zalewski Krzysztof

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewów"

2015-10-07 09:27:47

Zalewski Krzysztof

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew" w pozycji nr 13

2015-10-07 09:27:47

Zalewski Krzysztof

Przesunięto załącznik o nazwie "Zgłoszenie nasadzeń" na pozycję nr 14

2015-10-07 09:27:49

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2015-10-07 09:29:36

Zalewski Krzysztof

Aktualizacja

2017-01-03 10:57:20

Marek Motylski

Aktualizacja

2017-10-25 13:28:47

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 12:25:41

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 12:28:05

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 12:33:24

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Zgłoszenie nasadzeń"

2017-10-27 12:33:24

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew"

2017-10-27 12:33:24

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych"

2017-10-27 12:33:24

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych"

2017-10-27 12:33:24

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych"

2017-10-27 12:33:25

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych" w pozycji nr 7

2017-10-27 12:33:25

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Załacznik do deklaracji zamieszkałych" w pozycji nr 8

2017-10-27 12:33:25

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych" w pozycji nr 9

2017-10-27 12:33:25

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie zamaiaru usunięcia drzew" w pozycji nr 13

2017-10-27 12:33:25

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów" w pozycji nr 14

2017-10-27 12:33:25

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie Nasadzeń" w pozycji nr 15

2017-10-27 12:33:26

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 12:38:47

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 13:11:57

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 13:53:48

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 13:58:03

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie"

2017-10-27 13:58:03

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wpis do rejsetru działalności regulowanej"

2017-10-27 13:58:04

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wpis do rejsetru działalności regulowanej" w pozycji nr 11

2017-10-27 13:58:04

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie" w pozycji nr 12

2017-10-27 13:58:05

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną"

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym"

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót"

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego"

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną" w pozycji nr 1

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urzadzenia w pasie drogowym" w pozycji nr 2

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót" w pozycji nr 3

2017-10-27 14:16:42

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w pozycji nr 6

2017-10-27 14:16:43

Głogowska Sabrina

Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego" w pozycji nr 10

2017-10-27 14:16:44

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

2017-10-27 14:22:47

Głogowska Sabrina

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".