Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2017-10-25 09:57:14

Marek Motylski

Utworzenie

2017-10-25 09:58:52

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 1

2017-10-25 09:58:52

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 2

2017-10-25 09:58:52

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek" w pozycji nr 3

2017-10-25 09:58:52

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek" w pozycji nr 4

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek" w pozycji nr 5

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek" w pozycji nr 6

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek" w pozycji nr 7

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek" w pozycji nr 8

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek" w pozycji nr 9

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek" w pozycji nr 10

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.6 informacja o zapisach w studium - wniosek" w pozycji nr 11

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.6 informacja o zapisach w studium - wniosek" w pozycji nr 12

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.7 wypis i wyrys ze studium" w pozycji nr 13

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.7 wypis i wyrys ze studium" w pozycji nr 14

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.8 wypis i wyrys z planu" w pozycji nr 15

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.8 wypis i wyrys z planu" w pozycji nr 16

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 17

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 18

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 19

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 20

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "2.1 rozgraniczenie - wniosek" w pozycji nr 21

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "2.1 rozgraniczenie - wniosek" w pozycji nr 22

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "3.1 wniosek o podział" w pozycji nr 23

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "3.1 wniosek o podział" w pozycji nr 24

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego" w pozycji nr 25

2017-10-25 09:59:02

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego" w pozycji nr 26

2017-10-25 09:59:49

Marek Motylski

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.1 Wniosek o sprzedaż nieruchomości" w pozycji nr 27

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.1 Wniosek o sprzedaż nieruchomości" w pozycji nr 28

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.2 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości" w pozycji nr 29

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.2 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości" w pozycji nr 30

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.3 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 31

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.3 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 32

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.4 Wniosek o wydzierżawienie gruntu" w pozycji nr 33

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.4 Wniosek o wydzierżawienie gruntu" w pozycji nr 34

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.5 Wniosek o przepisanie umowy dzierżawy gruntu" w pozycji nr 35

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.5 Wniosek o przepisanie umowy dzierżawy gruntu" w pozycji nr 36

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.6 Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu" w pozycji nr 37

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "6.6 Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu" w pozycji nr 38

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 39

2017-10-25 10:14:37

Marek Motylski

Dodano załącznik o nazwie "7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 40

2017-10-25 10:14:38

Marek Motylski

Aktualizacja

2018-02-08 08:47:22

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 informacja o zapisach w studium - wniosek"

2018-02-08 08:47:22

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 informacja o zapisach w studium - wniosek"

2018-02-08 08:47:23

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie ze studium - wniosek" w pozycji nr 11

2018-02-08 08:47:25

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2018-02-08 08:50:24

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 40

2018-02-08 08:50:25

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2018-02-08 08:51:24

Hanna Groszewska

Przesunięto załącznik o nazwie "1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek" na pozycję nr 3

2018-02-08 08:51:29

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2018-02-08 08:53:20

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie ze studium - wniosek"

2018-02-08 08:53:21

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 12

2018-02-08 08:53:23

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2018-07-02 12:28:39

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek"

2018-07-02 12:28:39

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek"

2018-07-02 12:28:43

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.7 wypis i wyrys ze studium"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.7 wypis i wyrys ze studium"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.8 wypis i wyrys z planu"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.8 wypis i wyrys z planu"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "2.1 rozgraniczenie - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "2.1 rozgraniczenie - wniosek"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "3.1 wniosek o podział"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "3.1 wniosek o podział"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego"

2018-07-03 07:47:13

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego"

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 1

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 2

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 3

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 4

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek" w pozycji nr 5

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek" w pozycji nr 6

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek" w pozycji nr 7

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek" w pozycji nr 8

2018-07-03 07:47:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek" w pozycji nr 9

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek" w pozycji nr 10

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek" w pozycji nr 11

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek" w pozycji nr 12

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 13

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 14

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.7 wypis i wyrys ze studium" w pozycji nr 15

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.7 wypis i wyrys ze studium" w pozycji nr 16

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.8 wypis i wyrys z planu" w pozycji nr 17

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.8 wypis i wyrys z planu" w pozycji nr 18

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 19

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 20

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 21

2018-07-03 07:47:15

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek" w pozycji nr 22

2018-07-03 07:47:16

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "2.1 rozgraniczenie - wniosek" w pozycji nr 23

2018-07-03 07:47:16

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "2.1 rozgraniczenie - wniosek" w pozycji nr 24

2018-07-03 07:47:16

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "3.1 wniosek o podział" w pozycji nr 25

2018-07-03 07:47:16

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "3.1 wniosek o podział" w pozycji nr 26

2018-07-03 07:47:16

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego" w pozycji nr 27

2018-07-03 07:47:16

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego" w pozycji nr 28

2018-07-03 07:47:18

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2018-07-03 14:26:14

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek"

2018-07-03 14:26:14

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek"

2018-07-03 14:26:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 1

2018-07-03 14:26:14

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 2

2018-07-03 14:26:15

Hanna Groszewska

Przesunięto załącznik o nazwie "7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" na pozycję nr 24

2018-07-03 14:26:17

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2019-01-02 12:31:54

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2019-01-02 12:38:29

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek"

2019-01-02 12:38:29

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek"

2019-01-02 12:38:29

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek"

2019-01-02 12:38:29

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek"

2019-01-02 12:38:29

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 1

2019-01-02 12:38:30

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek" w pozycji nr 2

2019-01-02 12:38:30

Hanna Groszewska

Przesunięto załącznik o nazwie "1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek" na pozycję nr 12

2019-01-02 12:38:30

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 13

2019-01-02 12:38:30

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 14

2019-01-02 12:38:32

Hanna Groszewska

Aktualizacja

2019-01-09 12:20:06

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek"

2019-01-09 12:20:06

Hanna Groszewska

Usunięto załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek"

2019-01-09 12:20:07

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 13

2019-01-09 12:20:07

Hanna Groszewska

Dodano załącznik o nazwie "1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek" w pozycji nr 14

2019-01-09 12:20:10

Hanna Groszewska

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".