Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Władze i struktura Gminy
    Rada Gminy Ryńsk (1)
        Skład Rady Gminy Ryńsk (2)
        Komisje Rady Gminy Ryńsk (8)
        Terminy sesji Rady Gminy Ryńsk (0)
        Terminy komisji Rady Gminy Ryńsk (0)
        Imienne wykazy głosowań radnych (15)
    Wójt gminy (1)
    Urząd Gminy (0)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
    Jednostki organizacyjne gminy (1)
    Struktura Urzędu Gminy (0)
        Wydział Inwestycji (1)
        Wydział Finansowy - Podatki (1)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (1)
        Zakład Komunalny Gminy Ryńsk (1)
        Osrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)

Gmina Ryńsk
    Ogłoszenia (22)
        Ogłoszenia archiwalne (4)
    Komunikaty (0)
    Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych (1)
    Konsultacje Społeczne (0)
    Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich (0)

Sprawy do załatwienia
    Wydział Finansowy - podatki (3)
        Uchwały podatkowe na rok 2017,2018, 2019 i 2020 (7)
        Uchwały podatkowe na rok 2016 (4)
        Uchwały podatkowe na rok 2013,2014 i 2015 (3)
        Druki informacji i deklaracji podatkowych (1)
            Druki informacji i deklaracji podatkowych oraz RODO - obowiązują od 01.07.2019 r. (0)
                Osoby fizyczne (0)
                    Podatek od nieruchomości (1)
                    Podatek rolny (1)
                    Podatek leśny (1)
                    Podatek od środków transportowych (1)
                Osoby prawne (0)
                    Podatek od nieruchomości (1)
                    Podatek rolny (1)
                    Podatek leśny (1)
                    Podatek od środków transportowych (1)
        Akcyza - zwrot podatku (1)
        Wnioski o udzielenie ulg podatkowych oraz wniosek o wydanie zaświadczeń (0)
            Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego (1)
            Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwie rolnym (1)
            Wniosek o odroczenie podatku od nieruchomości (1)
            Wniosek o odroczenie podatku rolnego (1)
            Wniosek o umorzenie podatku rolnego lub umorzenie odsetek (1)
            Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportow (1)
            Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa (1)
            Klauzula RODO (1)
    Wydział Organizacyjny (0)
        Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Rejestracja działalności gospodarczej (1)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia mlodocianych pracowników (1)
        Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
        Zgromadzenia (1)
    Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (1)
    Wydział Ochrony Środowiska (1)
    Wydział Inwestycji (1)
    Zakład Komunalny Gminy Ryńsk (1)
    Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk (1)

Działalność gospodarcza
    Rejestr działalności regulowanej (3)
    Informacje, ogłoszenia (1)

Ochrona środowiska
    Informacje, ogłoszenia (135)
    Program ochrony środowiska (1)
    Program usuwania azbestu (1)
    Utrzymanie czystości i porządku (4)
    Karty informacyjne SIOS (1)
    Plan zaopatrzenia w ciepło, en.elektr. (1)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej (1)

Sołectwa
    Wykaz Sołectw (1)
    Wykaz Sołtysów (13)
    Statuty Sołectw (23)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę (0)
        2012 r. (15)
        2013 r. (24)
        2014 r. (5)
        2015 r. (22)
        2016 r. (20)
        2017 r. (18)
            Rejestr przepisów gminnych (0)
                2001 r. (1)
                2002 r. (1)
                2003 r. (1)
                2004 r. (1)
                2005 r. (1)
                2006 r. (1)
                2007 r. (1)
                2008 r. (1)
                2009 r. (1)
                2010 r. (1)
                2011 r. (9)
        2018 r. (51)
        2019 r. (32)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały 2003 r. (84)
        Uchwały 2004 r. (100)
        Uchwały 2005 r. (58)
        Uchwały 2006 r. (84)
        Uchwały 2007 r. (100)
        Uchwały 2008 r. (85)
        Uchwały 2009 r. (87)
        Uchwały 2010 r. (83)
        Uchwały 2011 r. (83)
        Uchwały 2012 r. (106)
        Uchwały 2013 r. (113)
        Uchwały 2014 r. (97)
        Uchwały 2015 r. (101)
        Uchwały 2016 r. (103)
        Uchwały 2017 r. (104)
        Uchwały 2018 r. (129)
        Uchwały 2019 r. (93)
    Plany miejscowe (1)
        2011 r. (3)
        2016 r. (4)
        2017 r. (1)
        2018 r. (2)
    Budżet Gminy (0)
        Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF (0)
            Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2020 r. (3)
            Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2019 r. (7)
            Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2018 r. (5)
            Opinie RIO dotyczące budżetu Gminy oraz WPF 2017 r. (7)
            Opinie RIO dotyczące Budżetu Gminy oraz WPF 2016 (7)
            Opinie RIO dotyczące Budżetu Gminy oraz WPF 2015 (5)
            Opinie RIO dotyczące Budżetu Gminy oraz WPF 2014 (8)
            Opinie RIO dotyczące Budżetu Gminy oraz WPF 2013 (7)
            Opinie RIO dotyczące Budżetu Gminy oraz WPF 2012 (7)
            Opinie RIO dotyczące Budżetu Gminy oraz WPF 2011 (7)
        Informacje z wykonania budżetu (0)
            Informacja z wykonania budżetu za 2019 r. (3)
            Informacja z wykonania budżetu za 2018 r. (4)
            Informacja z wykonania budżetu za 2017 r. (6)
            Informacja z wykonania budżetu za 2016 r (6)
            Informacja z wykonania budżetu za 2015 r (6)
            Informacja z wykonania budżetu za 2014 r (4)
            Informacja z wykonania budżetu za 2013 r (4)
            Informacja z wykonania budżetu za 2012 r (4)
            Informacja z wykonania budżetu za 2011 r (4)
            Informacja z wykonania budżetu za 2010 r (4)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Gmina Ryńsk (łącznie wszystkie jednostki) (1)
            Urząd Gminy Ryńsk (1)
            Szkoła Podstawowa w Jarantowicach (1)
            Szkoła Podstawowa w Myśliwcu (1)
            Szkoła Podstawowa w Ryńsku (1)
            Szkoła Podstawowa w Zieleniu (1)
        Budżet na poszczególne lata (0)
            Budżet 2019 r. (2)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (26)
            Budżet 2018 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (27)
            Budżet 2017 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (22)
            Budżet 2016 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (26)
            Budżet 2015 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (24)
            Budżet 2014 r. (0)
                Budżet (0)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (27)
            Budżet 2013 r. (0)
                Budżet (2)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (28)
            Budżet 2012 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (24)
            Budżet 2011 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (21)
            Budżet 2010 r. (0)
                Budżet (1)
                Zmiany wprowadzone do budżetu (26)
            Budżet 2020 r. (1)

Oświadczenia majątkowe
    Informacje ogólne (1)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Wójt Gminy (2)
            Radni Gminy (0)
                Bieliński Kazimierz (2)
                Bober Jan (2)
                Buchalski Marcin (2)
                Cisło Ireneusz (2)
                Czerwiński Henryk (2)
                Dyląg Kinga (2)
                Gruszka Roman (2)
                Guściora Krzysztof (2)
                Karczewska Bogumiła (2)
                Makowski Piotr (2)
                Piątkowski Piotr (2)
                Radzki Kamil (2)
                Sobczak Marek (2)
                Szcząchor Danuta (2)
                Zarębski Kamil (2)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Wójt Gminy - Władysław Łukasik (6)
            Radni Gminy (0)
                Bober Jan (4)
                Buchalski Marcin (6)
                Chmielewski Józef (6)
                Cisło Ireneusz (6)
                Chojnicki Andrzej - wygaśnięcie mandatu 9.03.2016 r. (2)
                Czerwiński Henryk (6)
                Gerc Wiesław (6)
                Gruszka Roman (6)
                Guściora Krzysztof (6)
                Imiałek Maria (6)
                Karczewska Bogumiła (6)
                Machynia Kazimierz (6)
                Makowski Piotr (6)
                Piątkowski Piotr (6)
                Sobczak Marek (6)
                Zarębski Kamil (6)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Wójt Gminy - Władysław Łukasik (2)
            Radni (0)
                Cisło Ireneusz (2)
                Chlebowski Eugeniusz (2)
                Czerwiński Henryk (2)
                Gruszka Roman (2)
                Guściora Krzysztof (3)
                Imiałek Maria (2)
                Jaworski Kazimierz (3)
                Machynia Kazimierz (2)
                Makowski Piotr (2)
                Piasecka Teresa (2)
                Piątkowski Piotr (2)
                Rumiński Franciszek (2)
                Sobczak Marek (2)
                Szcząchor Danuta (2)
                Wielgosz Ryszard (2)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
            Agnieszka Kornacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk (6)
            Krzysztof Pencierzyński - Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk (6)
            Dorota Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku (10)
            Marzena Prusakowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu (6)
            Grażyna Góralska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie (6)
            Sabina Topij-Brylińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu (5)
            Monika Bestjan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach (2)
            Archiwum (0)
                Grabowska Dorota - Dyrektor Gimnazjum w Ryńsku do 31.08.2013 r. (0)
                Stupała Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ryńsku do 31.08.2013 r. (0)
                Gołembiewska Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach do 31.08.2017 r. (5)
                Gołębiewska Halina - Dyrektor Zespołu Szkół w Zieleniu do dnia 31.08.2015 r. (3)
                Monika Bestjan - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarantowicach (3)
        Sekretarz Gminy (0)
            Mytlewska Justyna (6)
        Skarbnik Gminy (0)
            Szablewska Jolanta (6)
        Zastępca Wójta Gminy (2)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (0)
            Małgorzata Broniewska (6)

Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
    Konkursy aktualne (1)

Wybory
    Poszczególne lata (0)
        2016 r. (0)
        2018 r. (0)
            Wybory samorządowe (40)
        2019 r. (0)
            Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (17)
            Wybory do Parlamentu Europejskiego (15)
            Wybory ławnika sądowego na kadencję 2020 - 2023 (1)

Informacje o BIP
    Redakcja biuletynu (1)

Zamówienia Publiczne
    Zamówienia do 30 000 Euro (0)
        Archiwum (2)
    Zamówienia powyżej 30 000 Euro (0)
        Otwarte (2)
        Zamknięte (0)
        Rozstrzygnięte (0)
        Archiwum (19)

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości Gminy
    Ogłoszenia (0)
    Przetargi na sprzedaż działek i lokali (0)
    Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali (0)
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (0)
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu (0)
    Wykazy pozostałe (0)

Ochrona danych
    Klauzula informacyjna (RODO) (1)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".