Zamknij okno

Urząd Gminy Ryńsk Wersja do druku Drukuj dokument

Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WGLĄDU

DO AKTÓW PRAWNYCH

 

 

  Uprzejmie informujmy, że na stronie internetowej Gminy Ryńsk:  www.gminarynsk.pl jest udostępniony nieodpłatnie do wglądu  i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawarte w nich akty prawa, a na stronie BIP: www.rynsk.bip.net.pl akty prawa miejscowego stanowione przez Gminę.

Ponadto w godzinach pracy Urzędu Gminy Ryńsk w Wydziale Organizacyjnym  - pokój Nr 103  istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do wersji elektronicznej dzienników urzędowych i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

Wydawanie wydruków aktów prawnych jest odpłatne na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1523).  Ustalona została następująca cena wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego  w wysokości (brutto):

1)      czarno-białego w formacie A 4 wykonanego jednostronnie – 0,16 zł;

2)      czarno-białego w formacie A 4 wykonanego dwustronnie – 0,30 zł.

Źródło informacji:
Kazimiera Świderska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2013-04-18 08:41:47
Ostatnia zmiana:
2018-01-05 10:02:51