Zamknij okno

Urząd Gminy Ryńsk Wersja do druku Drukuj dokument

Dostawa paliw płynnych

Zamawiający:
Zakład Komunalny Gminy Ryńsk

Tytuł przetargu:
Dostawa paliw płynnych

CPV:
09100000-0, 09132100-4, 09134100-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin realizacji:
31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Zakład Komunalny Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno pokój nr 5

Oferty można składać do:
2018-11-07 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-11-07 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Komunalny Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno pokój nr 5

Kryteria wyboru:
cena realizacji zamówienia 60,00 %, upust 40,00 %

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (107.2kB)    
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (363.5kB)    
Załącznik nr 1 formularz oferty (45kB)    
Załącznik nr 2 projekt umowy (213.4kB)    
załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (31kB)    
załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (36kB)    
załącznik nr 5 informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej (30.5kB)    
Wyjaśnienie treści siwz (636.5kB)    
Informacja z otwarcia ofert (291.6kB)    
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (360.1kB)    
Źródło informacji:
Tylman Izabela
Data wytworzenia:
2018-10-26 08:23:08
Data publikacji:
2018-10-26 08:29:12
Ostatnia zmiana:
2018-11-14 07:48:52